Azalea x “Robin Hill Congo”

Azalea x “Karen”
January 6, 2017
Azalea x “Tradition”
January 6, 2017
(photo courtesy of donaldhyatt.com)


“Robin Hill Congo” Azalea     Zone 5     3′ x 4′

Evergreen, vivid reddish-purple flowers on a dwarf spreading plant.